Rittenregistratie van dagtotalen leidt tot bijtelling privégebruik auto

22-03-2012

Gerechtshof Leeuwarden heeft geoordeeld dat de rittenregistratie die een DGA bijhield van dagtotalen niet sluitend was en dat de inspecteur terecht de bijtelling privégebruik auto in aanmerking nam voor de DGA. De boete van 50% kwam te vervallen, omdat bij de DGA zelf geen sprake was van grove schuld, omdat hij zijn rittenregistratie ter beoordeling had voorgelegd aan zijn adviseur.

 

De DGA krijgt in 2002 een Audi A6 van zijn bv. Daarnaast heeft de DGA in 2002 privé een Landrover in bezit (gebruikt door zijn vrouw) en sinds 1984 een Jaguar. Voor het privégebruik auto draagt de bv geen loonheffing af maar de inspecteur legt de DGA een navorderingsaanslag op voor het privégebruik van de Audi.

 

Hof Leeuwarden oordeelt dat de inspecteur terecht de bijtelling in aanmerking neemt. Het Hof oordeelt dat de DGA met de rittenregistratie en zijn toelichting daarop, die jaren later is gegeven, niet voldoende overtuigend aantoont dat hij in 2002 met de Audi niet meer dan 500 kilometers privé heeft gereden. De wijze van registreren van een dagtotaal van kilometers leidt niet tot een sluitende rittenregistratie, aldus het hof. De DGA heeft verder zijn verklaring voor de wisselende afstanden van en naar eenzelfde locatie danwel de omgereden kilometers in verband met files of wijzingen in de agenda niet gestaafd met bijvoorbeeld een afsprakenagenda. De verklaring van de DGA dat hij in 2002 nimmer privékilometers met de Audi heeft gereden komt het hof ongeloofwaardig voor.

 

Het hof oordeelt vervolgens dat de boete van 50% komt te vervallen. De boete zou slechts in stand kunnen blijven indien de inspecteur aannemelijk maakt dat bij de DGA zelf sprake is van grove schuld. Hierin slaagt de inspecteur niet, nu de DGA voldoende geloofwaardig heeft verklaard dat hij de rittenregistratie aan zijn adviseur heeft getoond en de adviseur hem heeft aangegeven dat een dergelijke rittenregistratie voldoende zou zijn als een bewijs van geen privégebruik.

 

Via: accountancynieuws.nl

 

« Terug naar overzicht


Pagina'sIndepender Auto 728x90
Auto onderdelen 24      Auto banden en velgen